Flightradar24

S T A R T

Flightradar24 – flyradar til sporing av fly i sanntid

Solen skinner, ingen skyer er å se, bare høyt der oppe maler et fly en fin, hvit kondensstripe på den blå himmelen som snart fordamper med flyet på god avstand. Ingen vet hvor flyet er på vei. Ingen? Nei, slett ingen. Med tilbudet om Flightradar24 kan du vite nøyaktig hvor Airbus-en eller Boeing-en er på vei. Hvis du alltid har ønsket å vite hvordan flytrafikken ser ut over deg, den nærmeste storbyen eller New York, er tjenesten akkurat den riktige. I tillegg leverer den enda mer informasjon som kan være nyttig for reisende, for deres pårørende og for ulike hobbyer.

Fra hobby til markedsleder – fremveksten av Flightradar24

Er du interessert i det som skjer på himmelen over deg? Da er du ikke annerledes enn to svenskersom betegner seg som flyentusiaster. De ville også gjerne vite hvilke maskiner som fløy over hodene deres og hvor de ukjente flyobjektene var på vei. Denne informasjonen ble imidlertid nektet dem. Det de likevel visste var at ethvert fly er utstyrt med en transponder, som overfører data som flyhastighet, flyrute og den aktuelle høyden.

De fleste flyselskaper bruker den såkalte ADS-B-teknologien, en forkortelse for „Automatic Dependent Surveillance-Broadcast». Den informasjonen som slik ble delt ville svenskene gjerne benytte til å sette planen sin ut i livet. Dermed var ideen til Flightradar24 født.

Teknologien bak Flightradar24

Implementeringen høres enkel ut, men krevde likevel stor innsats. I 2006 begynte grunnleggerne av Flightradar24 å sette opp ADS-B-mottakere i Europa, senere over hele verden. Dermed hadde de tilgang til de ukrypterte dataene som sendes av mange fly. Den innkommende informasjonen ble overført direkte på Internett uog vist på siden til Flightradar24. Slik fungerer tjenesten enda i dag. Navnet er dermed litt misvisende for den anvendte teknikken har ingenting til felles med en Flugradar i egentlig forstand.

Radar brukes vanligvis av flyplasser og militære rekognoseringsanlegg til å aktivt spore flyvende objekter. Dermed kan man også oppdage flymaskiner som ikke sender ut noen signaler selv. Resultatet er imidlertid veldig likt og derfor er navnet Flightradar24 likevel ganske passende: Alle registrerte flybevegelser blir framstilt på et kart.

Hvordan fungerer Flightradar24?

Hvis du vil hente dataen fra Flightradar24 trenger du bare en internett-tilkobling og en enhet for å motta dem. Tjenesten kan nås både via en PC eller bærbar PC, så vel som på nettbrett eller smarttelefon, for mobile enheter finnes det til og med en egen app. Den eneste forutsetningen er at Java og Flash er aktivert i nettleseren, disse er nødvendige for framstillingen av det interaktive kartet.

Det første blikk på lufttrafikken

Hvis alle forutsetninger er oppfylt, vises ved direkte tilkobling et kartutsnitt med tallrike gule symboler, som hver representerer et fly eller et helikopter i luften. Det som ved første øyekast ser ut som en kaotisk maurtue , er faktisk den nåværende flytrafikken over Europa, Tyskland eller Amerika. Hvilken region som vises, avhenger av det forhåndsinnstilte kartutsnittet. Når du er klar, kan den egentlige flysporingen begynne.

Hvordan betjener man Flightradar24?

Betjeningen av Flightradar24 er relativt enkel. Likevel finnes det forskjellige muligheter for kontroll som du trinnvis bør gjøre deg kjent med. Senere kan du navigere deg sikkert gjennom programmet uten problemer.

Skalere og forskyve kartene

For å gi deg oversikt og gjøre deg kjent med navigasjonen, bør du først skalere det valgte kartutsnittet. Som hovedregel er startbildet et utsnitt av luftrommet i et ganske bredt område rundt din beliggenhet. Ved å klikke på «forstørrelsesbryteren», som er representert med et plusstegn, blir utsnittet forminsket. Som resultat avtar antall viste fly, og du har allerede et mye mer oversiktlig bilde. Hvis du bruker Flightradar24 med en mobil enhet kan du som vanlig zoome inn via berøringsfeltet.

For å flytte kartutsnittet mot nord, sør, vest eller øst, holder du bildet med musen eller på berøringsskjermen og flytter det tilsvarende. Nå har du tilpasset kartet etter ditt ønske for den individuelle flysporingen.

Hente flydata

For å hente informasjonen om et fly, trenger du bare å klikke på det tilsvarende ikonet på det interaktive kartet for Flightradar24. Da åpnes det et informasjonsvindu, der du kan hente ut mange interessante fakta. Der kan man umiddelbart se hvilke byer flyet er på vei mellom. På samme måte vises flyselskapet, flytypen og betegnelsen. Litt lenger ned følger informasjon i sanntid om hastighet, høyde og ankomsttid på destinasjonsflyplassen. For mange flytyper finnes det dessuten et bilde som er føyd inn av flyentusiaster. Ved god sikt kan du gjenkjenne enkelte elementer fra bakken, som rød hale eller lakkerte reklamestriper.

Målrettede søk etter flyplasser og regioner

Airplane in flight in sunset

Hvis du er interessert i hvilke fly som for tiden er underveis i din region, har du mulighet til å søke målrettet etter flyplasser. Det kan du gjøre ved å angi det tilsvarende navnet i søkefeltet, og straks blir kartutsnittet på Flightradar24 tilsvarende oppdatert. Hvis byen din ikke dukker opp, må du justere kartet litt mer. Hvis du stiller inn kartutsnittet på en radius fra noen få kilometer rundt oppholdsstedet ditt, kan du faktisk spore nesten alle sivile fly på himmelen over deg.

Spore utvalgte fly

Hadde du i stedet ønsket å vite hvor et bestemt fly befinner seg for øyeblikket, fordi slektninger eller bekjente flyr bort fra deg? Det er også mulig på Flightradar24. Da kan du i stedet for en flyplass oppgi den tilsvarende flybetegnelsen i søket. Hvis en tilsvarende flymaskin er på vei, vil den bli fokusert på skjermen din, og du vil få all aktuell, tilgjengelig informasjon.

Hvor blir teknologien ellers benyttet?

Teknologien som brukes av Flightradar24 er ikke bare begrenset til fly. Andre transportmidler bruker også transpondere til å formidle posisjonen sin. Ved siden av flyradar er den såkalte skipsradaren spesielt opplysende. Passasjerskip, containerskip og ferjer formidler dermed tilsvarende informasjon – selvsagt mangler flyhøyden og også hastigheten skiller seg tydelig fra standarden i flytrafikken. Ellers fungerer teknologien analogt.

For jernbanetrafikk er det togradar. Imidlertid brukes en annen teknologi her. Offentlig tilgjengelige datakilder fra jernbanene brukes ofte til togradar. Togets posisjon er vist på et kart basert på disse rutetabelldataene. Dette har den ulempen at radaren ikke viser informasjon i sanntid. Det er imidlertid noen få GPS-baserte tilbud, men disse er i mindretall.

Hvem er interessert i Flightradar?

Tilbudet om Flightradar24 retter seg framfor alt mot tre store grupper av interessenter: Flyentusiaster, hobbyister og flypassasjerer og deres pårørende. I utgangspunktet står tjenesten gratis til disposisjon for hvem som helst som er interessert i den publiserte informasjonen.

Hente tårnet hjem

Folk som generelt er interessert i fly, i luftrommet og moderne luftfart er strålende fornøyde med tilbudet om Flightradar24. Det som tidligere kun var mulig som en lek med simuleringsprogramvare for flyradaren, er nå mulig på ordentlig og i sanntid: Flysporing og overvåkning av luftrommet over ens eget hus. Hvis du vil kan du når som helst sette deg selv inn i situasjonen i tårnet uten å måtte ta ansvaret selv. Flyentusiaster som allerede har etterforsket interessant informasjon har leilighetsvis blitt spøkefullt omtalt som “flytåper”. Slik kan man på flyradaren til Flightradar24 umiddelbart oppdage det når flyselskaper, for eksempel på grunn av uvær eller andre hendelser, endrer rutene sine.

Flightradar24 for flyspottere og droneflygere

Når det gjelder hobbybruk er det særlig to grupper som har nytte av Flightradar24: Flyspottere og dronepiloter. De førstnevnte leter alltid etter et unikt fotografi av spesielle maskiner på bakken, i luften og under innflyging eller ved landing. Kanskje deler du denne entusiasmen for flysporing?

Takket være Flightradar24 trenger du ikke lenger stå timevis i regn, når et fly utenom det vanlige skal lande i ditt nærområde. Ved hjelp av flysporingen vil du være godt informert omnår flyet kommer. Ofte er det på denne måten sjeldne maskiner i det hele tatt blir oppdaget. Hvis du i stedet for dette heller foretrekker å selv ta av med en drone, er Flightradar24 uansett en svært nyttig tjeneste. Du finner straks ut om luftrommet over deg er ledig eller om du må regne med forstyrrelser på grunn av lufttrafikken. Spesielt interessant for alle hobbyister er appen som gir tilgang til alle data mens du er på farten.

Når kommer familien hjem?

Emirates approach to Hamburg

Flightradar24 er svært nyttig for alle flyreisende og deres pårørende. De sistnevnte kan komfortabelt skaffe seg informasjon på sin egen billedskjerm om at alt er i orden i luften. På samme måte vises alle aktuelle forsinkelser. Hvis du skal hente slektninger eller bekjentepå flyplassen, forteller Flightradar24 deg på minuttet når du må dra.

I tillegg til den beroligende sikkerheten for de pårørende som er igjen på bakken, er tjenesten ikke minst også interessant for alle som er ute og reiser. Den informasjonen om forsinkelser som publiseres av Flightradar24 er mer nøyaktig og hovedsakelig mer oppdatert enn opplysningene på flyplassen.

flightradar.live/no/